Re: New add-on proposal: phonetic character


Iván Novegil
 

Take a look at https://github.com/davidacm/EnhancedPhoneticReading

I think which that is what you are looking for.


Regards.

Iván Novegil Cancelas
Editor
ivan.novegil@...


NVDA.es Logo
Comunidad hispanohablante de NVDA | Proyecto NVDA.es
- www.NVDA.es
- @nvda_es

Usuario do NVDA en galego

***Esta mensaxe e/ou os seus adxuntos están dirixidos ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. A utilización, copia ou divulgación dos mesmos por parte de alguén diferente do destinatario mencionado non están permitidas sen autorización. Se recibiu esta mensaxe por erro pregámoslle o comunique por esta mesma vía e a destrúa.***

O 22/04/2020 á(s) 12:33, Munawar Bijani escribiu:

Hi,

Before I start work on this, I'd like to know if there are either plans to include in a later version of NVDA or if someone is already working on this add-on. I want the same functionality inNVDA that JAWS has and almost every other screen-reader has: if you press left or right arrow, you can get the phonetic pronunciation of that character read out automatically after a delay.


This has been very helpful for me in JAWS and Voiceover on iOS so I'd like to see it in NVDA.


Is anyone working on an add-on that does this?
Join nvda-addons@nvda-addons.groups.io to automatically receive all group messages.